Comunicat de presă

Progresele în crearea Serviciului unic integrat al apelurilor de urgență 112 au fost discutate în cadrul unei ședințe comune a conducerii Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerului Sănătății și Ministerului  Afacerilor Interne.

În cadrul ședinței, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a prezentat etapele parcurse în procesul de creare a Serviciului 112,  fiind puse în discuție mai multe aspecte privind arhitectura viitorului Sistem Informațional Automatizat 112, care să asigure interacțiunea eficientă dintre serviciile implicate în acest proces.

(more…)

Numărul unic de urgență 112

MTIC a elaborat proiectul Programului naţional de implementare a Serviciului de urgenţă naţional 112 în conformitate cu prevederile Legii nr. 174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă112, precum și ale Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007.

Utilizarea numărului unic european de apelare a serviciilor de urgenţă 112 reprezintă o necesitate și va permite organizarea adecvată și eficientă a serviciilor de urgență pe întreg teritoriul țării conform cerințelor Uniunii Europene. (more…)

Serviciul apelurilor de urgență 112 va fi implementat în Moldova, începând cu anul acesta

În Moldova va fi lansat serviciul unic al apelurilor de urgență de model european 112. Guvernul a susținut în ședința de miercuri, 17 februarie a.c., pachetul de proiecte prezentat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, care au ca scop crearea bazei legislativ-normative pentru instituirea serviciului.

Pachetul include Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea creării Instituţiei publice ,,Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”; Conceptul tehnic al sistemului informaţional automatizat al Serviciului; Programul naţional de implementare al Serviciului și Regulamentul Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile de urgenţă specializate. (more…)