Protecția datelor cu caracter personal

Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă 112 din Republica Moldova informează persoanele fizice despre faptul că datele cu caracter personal se  prelucrează în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă 112 din Republica Moldova, implementează măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, se efectuează numai cu consimțămîntul subiectului datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă 112 din Republica Moldova, expediată la adresa: mun.Chișinău,str. Toma Ciorbă 32, MD-2004, sau plasată în cutia poștală, amplasată la adresa menționată.

De asemenea, solicitantul are posibilitatea de a transmite cererea semnată cu semnătura digitală prin intermediul poștei electronice la adresa office@112.md .

Actualizat la data de 27.05.2019

1.  Legea Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (ultima modificare)

2. Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului 112