Organizare și funcționare

Organizare și structură:

Serviciul 112 se constituie din următoarele entităţi:
– Unitatea centrală a Serviciului 112 (personalul din unitatatea administrativă);
– Centrele de preluare a apelurilor de urgenţă 112, interconectate în cadrul Sistemului informaţional automatizat al Serviciului 112.

Centrele de Preluare a Apelurilor de Urgenţă ale Serviciului 112 sunt localizate în municipiul Chişinău, cu sediile localizate în sectorul Buiucani și comuna Băcioi. Funcţia de bază a Centrului constă în asigurarea primirii, prelucrării, stocării şi transmiterii informaţiei către Dispeceratele Serviciilor Specializate de Urgență.  Fiecare Centru serveşte drept centru de rezervă pentru celălalt Centru. În cazul „cedării” unuia din Centre sau în cazul în care capacitatea de trecere a sistemului informaţional și de comunicaţii electronice a unuia din centre nu permite deservirea calitativă a traficului de apeluri recepţionate, în corespundere cu cerinţele stabilite, întregul trafic al apelurilor sau o parte a acestuia este transferat în mod automat către celălalt Centru. În cadrul centrelor de preluare a apelurilor de de urgenţă activitatea se desfăşoară în regim permanent, 24/7, organizată în 3 ture, în medie, cu 8 operatori în tură.

Operatorul 112 își exercită atribuțiile de serviciu la cele mai înalte standarde de perfomanță cu responsabilitate, competență, eficiență, promtitudine și corectitudine, asigurate de o bună pregătire.

Personalul 112 își îndeplineşte sarcinile şi împuternicirile potrivit competenţelor, stabilite în cadrul Serviciului 112, fără imixiunea ilegală a altor operatori, persoane sau autorităţi.

Funcţiile de bază ale Serviciului 112:

 • asigurarea preluării apelurilor de urgenţă la numărul uni de urgență 112;
 • interogarea primară a apelantului privind circumstanțele producerii situațiilor de urgență;
 • procesarea apelurilor de urgenţă, asocierea la apel a datelor relevante din alte resurse și sisteme informaționale;
 • localizarea geografică a terminalului apelantului;
 • dispecerizarea apelurilor de urgenţă, alertarea şi implicarea SSU din raza respectivă de acţiune în scopul organizării intervențiilor la situațiile de urgență;
 • recepţionarea şi stocarea în arhiva Sistemului informaţional automatizat al Serviciului 112 a datelor şi informaţiilor privind evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor;
 • mentenanţa şi dezvoltarea continuă a SIA şi a reţelei specializate de comunicaţii electronice a Serviciului 112.

Atribuții ale Serviciului 112:

 • preluarea în regim 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămînă a apelurilor de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova;  ;
 • înregistrarea automată, analiza şi procesarea apelurilor de urgenţă recepționate prin telefon şi alte mijloace de comunicaţii electronice (SMS) sau prin alte mijloace speciale;
 • preluarea apelurilor de urgenţă în limba de stat şi în limbile vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de circulaţie internaţională; ;
 • localizarea geografică a terminalului apelantului pe baza informaţiei de localizare primară primită de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;
 • stabilirea circumstanţelor situaţiilor de urgenţă şi a necesităţilor de intervenție;
 • determinarea categoriei situaţiilor de urgenţă și a serviciilor specializate de urgență pentru intervenţie în soluţionarea situaţiilor de urgenţă; ;
 • verificarea veridicităţii informaţiei recepţionate, în limita competenţei şi a resurselor disponibile;
 • transmiterea către dispeceratele serviciilor specializate de urgență a solicitărilor de urgență și a informaţiei procesate referitor la situaţiile de urgenţă;
 • recepţionarea şi stocarea în arhiva SIA al Serviciului 112 pentru o perioadă de 10 ani a datelor şi informaţiilor privind apelurile de urgenţă recepţionate;
 • crearea, implementarea, mentenanţa, dezvoltarea și asigurarea securității Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112;
 • elaborarea şi implementarea programelor de instruire profesională a personalului Serviciului 112;
 • implementarea politicii şi cadrului normativ în domeniul funcţionării numărului 112.