Consiliul de administrare

Consiliul de administrare este organul colegial superior al Serviciului 112, care conduce şi supraveghează funcţionarea acestuia şi adoptă decizii independente.

13. Consiliul de administrare al Serviciului 112 exercită următoarele atribuţii:

1) aprobă Planul de activitate şi Planul de dezvoltare al Serviciului 112;
2) propune modificări în statele de personal ale Serviciului 112;
3) examinează devizul anual de venituri şi cheltuieli şi darea de seamă contabilă;
4) aprobă atragerea, acceptarea şi administrarea mijloacelor suplimentare, inclusiv a fondurilor donatorilor şi creditelor, pentru asigurarea activităţii Serviciului 112;
5) ia decizii privind asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atât acoperirii necesităţilor, cât şi asigurării bazei tehnico-materiale a Serviciului 112;
6) examinează şi aprobă raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Serviciului 112 şi raportul auditorului şi le prezintă spre informare Administratorului Serviciului 112 și  Guvernului;
7) prezintă Administratorului Serviciului 112 propuneri privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului 112, reorganizarea Serviciului 112.

14. Componenţa şi numărul membrilor Consiliului de administrare se stabilesc de către Administratorul Serviciului 112.
15. Membrii Consiliului de administrare participă personal la şedinţele acestuia.

 

Sursa : H.G. nr.243 din 3 martie 2016, cu privire la crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112