Deciziile Consiliului de administrare

 • Subiectul nr.1 Examinarea Raportului de activitate al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023, în format de prezentare;

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea Raportului de activitate al Serviciului 112 pentru anul 2023, prin prisma evaluării performanțelor individuale ale vicedirectorului Serviciului 112. Se propune spre aprobare Administratorului Serviciului 112 modificarea Contractului individual de muncă al dlui Constantin Gorincioi, vicedirector al Serviciului 112, urmare a examinării propunerilor discutate în cadrul ședinței, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

 • Subiectul nr.2 Stabilirea priorităților și obiectivelor strategice al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2024;

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea priorităților și obiectivelor strategice al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2024.

 • Subiectul nr.1 Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2024;

Decizia Consiliului: Aprobarea de către Administratorul Serviciului 112, urmare a examinării Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2024 în cadrul ședinței Consiliului de administrare.

 • Subiectul nr.2 Examinarea Planului anual de achiziții publice al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2024;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se ia act de prezentarea Planului anual de achiziții publice al Serviciului 112 pentru anul 2024.

 • Subiectul nr.1 Examinarea Schemei de încadrare al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2024, începând cu 01.01.2024;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se acceptă Schema de încadrare al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2024, începând cu 01.01.2024.

 • Subiectul nr.2 Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2024;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se ia act de prezentarea proiectului Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2024, însă urmează a fi examinat în ședința imediat următoare, în redacția care ține cont de recomandările expuse în cadrul ședinței.

 • Subiectul nr.3 Examinarea Planului anual de achiziții publice al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2024;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se ia act de prezentarea proiectului Planului anual de achiziții publice al Serviciului 112 pentru anul 2024, însă urmează a fi examinat în ședința imediat următoare, în redacția care ține cont de recomandările expuse în cadrul ședinței.

 • Subiectul nr.1 Numirea dlui Victor Hajevschi, angajat al Serviciului 112, în calitate de secretar al Consiliului de administrare.

Decizia Consiliului: Se acceptă numirea dlui Victor Hajevschi, angajat al Serviciului 112, în calitate de secretar al Consiliului de administrare, funcție exercitată prin cumul.

 • Subiectul nr.2 Examinarea Raportului de activitate al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023.

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea Raportului de activitate al Serviciului 112 pentru anul 2023.

 • Subiectul nr.3 Diverse (Cu privire la planificarea activității Serviciului 112 pentru anul 2024).

Decizia Consiliului: Se propune organizarea ședinței Consiliului de administrare în perioada imediat următoare în contextul necesității aprobării Devizului de venituri și cheltuieli, al Bugetului Serviciului 112 pentru anul 2024, Planul anual al achizițiilor publice și Schema de încadrare al Serviciului 112 pentru anul 2024.

 • Subiectul nr.1 Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023, modificat la 20.11.2023;

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea proiectului Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023, modificat la 20.11.2023. Setul de documente va fi prezentat spre semnare președintelui Consiliului de administrare și Administratorului Serviciului 112.

 • Subiectul nr.2 Examinarea Planului anual de achiziții publice modificat și completat al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se ia act de Planul anual de achiziții publice modificat și completat al Serviciului 112 pentru anul 2023.

 • Subiectul nr.1 Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023, modificat la 03.11.2023;

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea proiectului Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023, modificat la 03.11.2023.

 • Subiectul nr.2 Examinarea Planului anual de achiziții publice modificat și completat al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se ia act de prezentarea proiectului Planului anual de achiziții publice modificat și completat al Serviciului 112 pentru anul 2023.

 • Subiectul nr.1 Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023, modificat la 01.10.2023;

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea proiectului Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023, modificat la 01.10.2023. Setul de documente va fi prezentat spre semnare președintelui Consiliului de administrare și Administratorului Serviciului 112

 • Subiectul nr.2 Examinarea Planului anual de achiziții publice modificat și completat al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se ia act de Planul anual de achiziții publice modificat și completat al Serviciului 112 pentru anul 2023

 • Subiectul nr.3 Examinarea studiului de fezabilitate privind actualizarea componentelor SIA 112 al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”;

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea studiului de fezabilitate privind actualizarea componentelor SIA 112 al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”

 • Subiectul nr.1Examinarea Schemei de încadrare al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, pentru anul 2023, începând cu 15.07.2023;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței prin corespondență, se acceptă Schema de încadrare al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, începând cu 15.07.2023, în redacția care ține cont de recomandările expuse în cadrul ședinței. 

 • Subiectul nr.2Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023.

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea proiectului Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023. Setul de documente va fi prezentat spre semnare președintelui Consiliului de administrare și Fondatorului Serviciului 112.

 • Subiectul nr.1 Examinarea Raportului de activitate al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022.

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea Raportului de activitate al Serviciului 112 pentru anul 2022.

 • Subiectul nr.2 Examinarea Raportului cu privire la activitatea economico-financiară a Serviciului 112 pentru anul 2022.

Decizia Consiliului: Se ia act de Raportul privind activitatea economico-financiară pentru anul 2022 din cadrul Serviciului 112.

 • Subiectul nr.3 Examinarea Raportului auditorului pentru anul 2022.

Decizia Consiliului: Se ia act de Raportul auditorului pentru anul 2022.

 • Subiectul nr.1 Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023.

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea proiectului Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023. Setul de documente va fi prezentat spre semnare președintelui Consiliului de administrare și Fondatorului Serviciului 112 după modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 și transferarea soldurilor financiare către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

 • Subiectul nr.2 Examinarea Planului anual de achiziții publice modificat și completat al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se ia act de Planul anual de achiziții publice modificat și completat al Serviciului 112 pentru anul 2023. Planul anual de achiziții publice modificat și completat va fi înaintat președintelui Consiliului de administrare spre semnare.

 • Subiectul nr.3 Aprobarea Planului anual de activitate al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se aprobă Planul anual de activitate al Serviciului 112 pentru anul 2023, cu modificările necesare. Planul anual de activitate va fi înaintat președintelui Consiliului de administrare spre semnare.

 • Subiectul nr.1 Examinarea proiectului de modificare a Statului de personal al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, pentru anul 2023.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării proiectului de modificare a Statului de personal pentru anul 2023 al Serviciului 112, se acceptă începând cu 01.01.2023.

 • Subiectul nr.2 Examinarea Schemei de încadrare al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, pentru anul 2023, începând cu 01.01.2023

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se acceptă Schema de încadrare al Serviciului 112 pentru anul 2023 (8 luni), începând cu 01.01.2023.

 • Subiectul nr.3 Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023.

Decizia Consiliului: Aprobarea de către Administratorul Serviciului 112, urmare a examinării Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Serviciului 112 pentru anul 2023 în cadrul ședinței Consiliului de administrare.

 • Subiectul nr.4 Examinarea Planului anual de achiziții publice al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se acceptă Planul anual de achiziții publice al Serviciului 112 pentru anul 2023.

 • Subiectul Examinarea privind modificarea Devizului de venituri și cheltuieli și a Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022, din luna decembrie 2022.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței prin corespondență, se aprobă modificarea Devizului de venituri și cheltuieli și a Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022, din luna decembrie 2022.

 • Subiectul nr.1 – Examinarea Notei informative privind majorarea efectivului-limită al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, în număr de 125 unități;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței cu privire la majorarea efectivului-limită al Instituției publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, în număr de 125 unități, membrii Consiliului de administrare nu acceptă promovarea proiectului privind majorarea efectivului-limită.

 • Subiectul nr.2 – Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022, din 01.11.2022;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se aprobă modificarea Devizului de venituri și cheltuieli și a Bugetului de venituri și cheltuieli al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022, din 01.11.2022.

 • Subiectul nr.3 – Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli și al Bugetului Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022, din alte surse;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se aprobă modificarea Devizului de venituri și cheltuieli și a Bugetului de venituri și cheltuieli al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”pentru anul 2022, din alte surse.

 • Subiectul nr.4 – Examinarea modificărilor și completărilor la Planul anual de achiziții publice al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se aprobă modificarea Planului anual de achiziții publice al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022.

 • Subiectul nr.5 – Examinarea proiectului Planului anual de achiziții publice provizoriu al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023;

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se ia act de prezentarea proiectului Planului anual de achiziții publice provizoriu al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2023.

 • Subiectul nr.6 – Diverse (informare cu privire la măsurile întreprinse, urmare a Prescripției Inspecției Financiare).

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se ia act de prezentarea măsurilor întreprinse urmare a Prescripției Inspecției Financiare.

 • Subiectul Examinarea Schemei de încadrare al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, începând cu 01.09.2022 cu aprobarea majorării cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 “Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.

 Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței prin corespondență, se acceptă Schema de încadrare al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, începând cu 01.09.2022, cu aprobarea majorării cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 “Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.

 • Subiectul nr.1Modificarea Statului de personal și a Schemei de încadrare al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022, urmare a aprobării Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova în redacție nouă.

Decizia Consiliului: Se aprobă modificarea Statului de personal și a Schemei de încadrare al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022, urmare a aprobării Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova în redacție nouă.

 Subiectul nr.2Modificarea Devizului de venituri și cheltuieli și a Bugetului de venituri și cheltuieli al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”pentru anul 2022.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se aprobă modificarea Devizului de venituri și cheltuieli și a Bugetului de venituri și cheltuieli al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”pentru anul 2022.

 • Subiectul nr.3Modificarea Planului anual de achiziții publice al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se aprobă modificarea Planului anual de achiziții publice al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022.

 • Subiectul nr.4 –  Examinarea Raportului privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru perioada semestrului I, 2022.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se ia act de prezentarea Raportului privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru perioada semestrului I, 2022.

 • Subiectul nr.1Realizările Serviciului 112 pentru perioada anului 2021.

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea realizărilor Serviciului 112 pentru anul 2021.

 • Subiectul nr.2Examinarea Raportului privind activitatea de audit intern în anul 2021.

Decizia Consiliului: Se ia act de Raportul privind activitatea de audit intern pentru anul 2021 din cadrul Serviciului 112.

 • Subiectul nr.3Examinarea Raportului privind activitatea economico–financiară a Serviciului 112 pentru anul 2021.

Decizia Consiliului: Se ia act de Raportul privind activitatea economico-financiară pentru anul 2021 din cadrul Serviciului 112.

 • Subiectul nr.4Examinarea proiectului Planului anual de activitate al Serviciului 112 pentru anul 2022.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se aprobă Planul anual de activitate al Serviciului 112 pentru anul 2022, cu modificările necesare.

 • Subiectul nr.5 Examinarea Demersului Serviciului control intern și audit din cadrul Serviciului 112.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării Demersului Serviciului control intern și audit, se acceptă aprobarea modificărilor necesare în Schema de încadrare a Serviciului 112.

 • Subiectul nr.1Examinarea Devizului de venituri și cheltuieli al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”pentru anul 2022.

Decizia Consiliului: Aprobarea de către Administratorul Serviciului 112, urmare a examinării Devizului de venituri și cheltuieli al Serviciului 112 pentru anul 2022 în cadrul ședinței Consiliului de administrare.

 • Subiectul nr.2Examinarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022.

Decizia Consiliului: Aprobarea de către Administratorul Serviciului 112, urmare a examinării Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului 112 pentru anul 2022 în cadrul ședinței Consiliului de administrare.

 • Subiectul nr.3Examinarea Schemei de încadrare al Serviciului 112 pentru anul 2022, începând cu 01.01.2022.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se acceptă Schema de încadrare al Serviciului 112 pentru anul 2022, fără modificări asupra coeficienților tarifari.

 • Subiectul nr.4Examinarea Planului anual de achiziții publice al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2022.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării subiectului în cadrul ședinței, se acceptă Planul anual de achiziții publice al Serviciului 112 pentru anul 2022, cu modificările necesare.

 • Subiectul nr.5 Examinarea proiectului de modificare a Statului de personal pentru anul 2022 al Direcției tehnologia informației și comunicații electronice.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării proiectului de modificare a Statului de personal pentru anul 2022 al Direcției tehnologia informației și comunicații electronice, se acceptă cu modificările necesare.

 • Subiectul nr.6 Examinarea oportunității promovării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (dotarea echipajelor de intervenție a SSU cu terminale mobile (tablete)), în contextul argumentării tehnico-financiare a implementării acestui proiect.

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

 • Subiectul nr.1Examinarea Raportului privind activitatea economico-financiară a Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anii 2019-2020.

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea Raportului privind activitatea economico-financiară a Serviciului 112.

 • Subiectul nr.2Modificarea Devizului de venituri și cheltuieli al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2021.

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea modificărilor efectuate la Devizul de venituri și cheltuieli al Serviciului 112 pentru anul 2021.

 • Subiectul nr.3Modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2021.

Decizia Consiliului: Urmare a prezentării subiectului, se aprobă modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului 112 pentru anul 2021.

 • Subiectul nr.4Modificarea Planului anual de achiziții publice al Instituției Publice “Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” pentru anul 2021.

Decizia Consiliului: Se ia act de modificările efectuate la Planul anual de achiziții publice al Serviciului 112, pentru anul 2021.

 • Subiectul nr.1Aprobarea candidaturii desemnate de Serviciul 112, în calitate de secretar al Consiliului de administrare.

Decizia Consiliului: Se acceptă candidatura desemnată, angajat al Serviciului 112, în calitate de secretar al Consiliului de administrare.

 • Subiectul nr.2Realizările Serviciului 112 pentru perioada anului 2020.

Decizia Consiliului: Se ia act de prezentarea realizărilor Serviciului 112 pentru perioada anului 2020.

 • Subiectul nr.3Aprobarea Planului de activitate al Serviciului 112 pentru anul 2021.

Decizia Consiliului: Urmare a raportării subiectului, se aprobă Planul de activitate al Serviciului 112 pentru anul 2021, cu condiția luării în considerare a recomandărilor expuse de membrii Consiliului de administrare în cadrul ședinței.

 • Subiectul nr.4Examinarea Raportului privind activitatea de audit intern în anul 2020.

Decizia Consiliului: Se ia act de Raportul privind activitatea de audit intern în anul 2020.

 • Subiectul nr.5 Examinarea modificărilor din Schema de încadrare pentru anul 2021, începând cu 01.04.2021.

Decizia Consiliului: Urmare a examinării modificărilor propuse în Schema de încadrare pentru anul 2021, începând cu 01.04.2021, se ia act de modificările efectuate, în limita fondului de salarizare planificat pentru anul 2021.

 • Subiectul nr.6 Coordonarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru angajații din cadrul Serviciului 112.

Decizia Consiliului: Se exclude de pe ordinea de zi a ședinței cu amânarea examinării până la exprimarea opiniei generale a Ministerului Finanțelor, la propunerea președintelui Consiliului de administrare.