Standarde, reglementări, directive

Directive:

  • Directiva 98/10/EC, care stipulează garantarea apelării gratuite a serviciilor de urgenţă prin intermediul numărului 112;
  • Directiva 2002/22/EC (cunoscută ca Directiva Serviciului Universal), care oferă drepturi legate de utilizarea serviciului universal în reţelele de comunicaţii electronice şi stipulează obligaţia statelor membre ale UE de a asigura localizarea apelurilor de urgenţă, pentru a permite găsirea în timp util a victimelor.

Standarde și reglementări:

  • Reglementarea tehnică ,,Procesele ciclului de viață al software-lui,, RT 38370656-002:2006;
  • Standardul Republicii Moldova SM ISO/ CEI/IEEE 15288:2015 ,,Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al sistemului,,;
  • Standardul Republicii Moldova SM ISO/ CEI 12207:2014 ,,Ingineria sistemelor și software-ului. Procesele ciclului de viață al software-ului,,;
  • SM ETSI TR 102 410 V1.1.1:2014 ,,Comunicații de urgență (EMTEL). Cerinţe de bază pentru comunicaţii între persoanele fizice şi între persoane fizice şi autorităţi în timpul situaţiilor de urgenţă în curs de desfăşurare”;
  • SM ETSI TS 102 181 V1.2.1:2014 „Comunicaţii de urgenţă (EMTEL). Cerinţe pentru comunicaţii între autorităţi/ organizaţii în timpul situaţiilor de urgenţă”;
  • SM ETSI TS 102 182 V1.4.1:2014 „Comunicaţii de urgenţă (EMTEL). Cerinţe pentru comunicaţii între autorităţi/ organizaţii şi persoane fizice, grupuri sau publicul larg în timpul situaţiilor de urgenţă”.

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI: