Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a semnat un Acord de colaborare cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a semnat un Acord de colaborare cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Astăzi, 12 octombrie, ​​​​​Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a semnat un Acord de colaborare cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
Prin încheierea Parteneriatului, se stabilește cadrul de interacțiune între instituții, bazat pe o colaborare eficientă și consolidată în domeniile de responsabilitate, dezvoltarea procedurilor și modalităților pentru schimbul de informații între entități și realizarea sarcinilor de cooperare în realizarea acțiunilor și măsurilor menționate în Acordul de colaborare.
Astfel, în vederea preluării și procesării apelurilor de urgență recepționate la numărul unic pentru apelurile de urgență 112, precum și stabilirii și respectării procedurii de comunicare și cercetare a circumstanțelor și cauzelor producerii avariilor, incendiilor, electrocutărilor sau exploziilor provocate de centralele, rețelele și instalațiile electrice, Serviciul 112 va asigura transmiterea operativă a informației, depersonalizate, prin mijloace electronice de comunicare, către Agenția Națională de Reglementare energetică despre apelurile de urgență privind producerea avariilor, incendiilor, electrocutărilor, sau exploziilor provocate de instalațiile electrice.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, la rândul său, va exercita, în regim de lucru, preluarea informației transmise de Serviciul 112 și examinarea circumstanțelor şi a cauzelor avariilor, incendiilor, electrocutărilor sau exploziilor provocate de centralele electrice şi termice, de rețelele electrice şi termice sau de instalațiile electrice şi termice și preveni situații de pericol pentru viaţa ori sănătatea oamenilor.
Prezentul Acord, a fost semnat de Liviu Oboroc, Director al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 și Octavian Calmâc, Director, Agenția Națională pentru Regelementare în Energetică.