Ședința de lucru a Consiliului de experți din cadrul Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacțiunii dintre Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 și serviciile specializate de urgență

Ședința de lucru a Consiliului de experți din cadrul Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacțiunii dintre Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 și serviciile specializate de urgență

Astăzi, s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de experți din cadrul Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacțiunii dintre Serviciul Național Unic pentru apelurile de Urgență 112 și serviciile specializate de urgență.

În cadrul ședinței, au fost examinate procesul de organizare a interacțiunii și reglementarea procesului de interacțiune prin elaborarea actelor normative și anume: Regulament cu privire la interacțiunea dintre Serviciul 112 și Serviciile Specializate de Urgență, elaborarea Nomenclatorului limbilor de recepționare a apelurilor de urgență la numărul 112, consolidarea indicilor de caz.

În procesul de consultări, au fost enunțate recomandări din partea membrilor Consiliului de experți. O atenție deosebită a fost acordată proiectului Regulamentului de interacțiune dintre Serviciul 112 și SSU, fiind prezentate mai multe propuneri de completare și modificare.

De asemenea, a fost abordat subiectul cu privire la nomenclatorul limbilor de recepționare a apelurilor de urgență la numărul 112.

Urmare acestor consultări s-a decis organizarea ședinței de lucru la data de 23 februarie, în scopul consolidării propunerilor tuturor membrilor Consiliului de experți în vederea elaborării proiectelor  reglementărilor de interacțiune dintre Serviciul 112 și Serviciile specializate de urgență.