Numărul unic de urgență 112

Numărul unic de urgență 112

MTIC a elaborat proiectul Programului naţional de implementare a Serviciului de urgenţă naţional 112 în conformitate cu prevederile Legii nr. 174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă112, precum și ale Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007.

Utilizarea numărului unic european de apelare a serviciilor de urgenţă 112 reprezintă o necesitate și va permite organizarea adecvată și eficientă a serviciilor de urgență pe întreg teritoriul țării conform cerințelor Uniunii Europene.

Crearea Serviciului 112 în Republica Moldova are drept scop majorarea vitezei de reacţionare la apelurile de urgență prin intermediul utilizării eficiente a capacităţilor infrastructurii moderne de comunicaţii electronice şi asigurarea serviciilor specializate de urgenţă cu informaţiile necesare pentru o reacţie promptă şi adecvată.

Utilizarea sistemelor informaţionale automatizate specializate și implicarea simultană a mai multor servicii specializate de urgenţă va reduce timpul de chestionare a apelului la 15-25 de secunde şi va spori operativitatea reacţionării calitative la urgenţe, fapt ce reprezintă un factor important în diminuarea pagubelor umane și materiale în situațiile excepționale și de urgență.

Numărul unic 112 va asigura coordonarea şi sincronizarea activităţilor mai multor servicii de urgenţă și va permite alertarea şi implicarea simultană a acestora. Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane implicate în rezolvarea urgenţelor va micşora considerabil timpul de intervenţie şi va ridica eficienţa acestora.

În proiect, în baza analizei situației existente, sunt specificate aspectele de bază privind crearea Serviciului 112 în Republica Moldova și anume: scopurile creării Serviciului 112, acțiunile necesare, etapele şi termenii de implementare, infrastructura informaţională de telecomunicaţii a Serviciului 112, schema generală de reacţionare urgentă, precum și Planul de acţiuni privind crearea şi implementarea Serviciului 112 în Republica Moldova.

Sursa : http://www.mtic.gov.md/ro/projects/numarul-unic-de-urgenta-112