Posturi vacante

Context:

Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 este autoritatea publică în Republica Moldova responsabilă în gestionarea Sistemului Informatic Automatizat 112(SIA112) de primire și gestionarea a cazurilor de urgență. SIA112 formează Registrul de Stat al apelurilor de urgență și este un sistem critic de înaltă disponibilitate.

Responsabilități:

 • Managementul platformei software al SIA112;
 • Dezvoltare de aplicații și asigurare a interoperabilității SIA112 cu alte registre de stat și sisteme;
 • Dezvoltarea de soluții de analiză a datelor stocate în SIA112(BigData);
 • Automatizarea proceselor în SIA112;
 • Administrarea nucleului Băncii Centrale de Date (BCD) al SIA 112;
 • Examinarea, sistematizarea și soluționarea erorilor depistate în procesul de stocare a informației în BCD;
 • Asigurarea controlului logic a informației, conform cerințelor actelor normative;
 • Efectuarea controlului și prelucrarea informației stocate în BCD a Serviciului 112;

Condițiile pentru ocuparea funcției vacante:

Cerințe de bază:
1.1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
1.2. Studii: universitare/post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale sau domeniilor conexe;
1.3. Cunoașterea obligatorie a limbii engleză cel puțin de înțelegere a documentației tehnice;
1.4. Dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
1.5. Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

Cunoștințe:
2.1. Administrarea bazelor de date (Oracle, MS-SQL, PG-SQL, Informix etc.);
2.2. SQL sau NoSQL baze de date
2.3. Limbaje de programare (Java, C#, C++, PHP), Application Testing;
2.4. Experiență cu aplicații de gestionare a proiectelor software și control a versiunilor;
2.5. Experiență în revizuirea și optimizarea codurilor;
2.6. Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
2.7. Înțelegerea ciclului de viață al dezvoltării de software;
2.8. Înțelegerea standardelor de codificare și a celor mai bune practici pentru dezvoltarea sistemelor back-end eficiente și de înaltă disponibilitate.

Condiții:

3.1 Posibilitatea de a dezvolta abilitați de gestionare a soluțiilor de infrastructură critică și de importanță statală;

3.2 Posibilitate de a dezvolta cunoștințe în analiza masivelor de date(Big Data)

3.3 Oportunități bune pentru creșterea carierei și dezvoltarea profesională;

3.4 Condiții de lucru confortabile și o atmosferă de lucru plăcută;

3.5 Salariu competitiv, cu ajustare anuală;

3.6 Angajaților li se oferă sporuri pentru vechime în muncă, intesitate și calificare inaltă.

CV-ul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: hr@112.md, menționând postul pentru care aplică (Inginer de sistem în informatică)

 

Context:

Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 este autoritatea publică în Republica Moldova responsabilă în gestionarea Sistemului Informatic Automatizat 112 (SIA112) de primire și gestionarea a cazurilor de urgență. SIA112 formează Registrul de Stat al apelurilor de urgență și este un sistem critic de înaltă disponibilitate.

Responsabilități:

 • Administrarea și mentenanța nucleului Băncii Centrale de Date (BCD) al SIA 112;
 • Monitorizarea indicatorilor de performanță ai BCD;
 • Realizarea copiilor de rezerva / restabilire a bazelor de date;
 • Examinarea, sistematizarea și soluționarea erorilor depistate în procesul de stocare a informației în BCD;
 • Asigurarea controlului logic a informaţiei conform cerinţelor actelor normative;

Condițiile pentru ocuparea funcției vacante:

 1. Cerințe de bază:
  1.1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
  1.2. Studii: universitare/post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale sau domeniilor conexe;
  1.3. Cunoașterea obligatorie a limbii engleză cel puțin de înțelegere a documentației tehnice;
  1.4. Dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
  1.5. Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  2. Cunoștințe:
  2.1. Administrarea bazelor de date (MS-SQL, Oracle, PG-SQL etc.);
 • Instalare și configurare SQL Server
 • Creare și gestionare baze de date
 • Implementare și asigurare suport (Log Shipping, Mirroring, Replication, Clustering)
 • Creare și implementare strategii de Backup / Recovery ( database backups, transaction logs backups)
 • Securitatea SQL
 • Replicarea
 • Alerte SQL Server
 • Scripturi T-SQL
 • Monitorizare și depanare a problemelor în performanțele SQL Server-ului

3. Condiții:
3.1 Posibilitatea de a dezvolta abilități de gestionare a soluțiilor de infrastructură critică și de importanță statală;

3.2 Posibilitatea de a dezvolta cunoștințe în analiza masivelor de date (Big Data);

3.3 Oportunități bune pentru creșterea carierei și dezvoltarea profesională;
3.4 Condiții de lucru confortabile și o atmosferă de lucru plăcută;
3.5 Salariu competitiv, cu ajustare anuală;
3.6 Angajaților li se oferă sporuri pentru vechime în muncă, intensitate și calificare înaltă.

CV-ul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: hr@112.md, menționând postul pentru care aplică (Inginer de sistem în informatică – Microsoft SQL Server DBA)

 

Context:

Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 este autoritatea publică în Republica Moldova responsabilă în gestionarea Sistemului Informatic Automatizat 112 (SIA112) de primire și gestionarea a cazurilor de urgență. SIA112 formează Registrul de Stat al apelurilor de urgență și este un sistem critic de înaltă disponibilitate.

Responsabilități:

 • Pregătirea şi eliberarea informaţiei din Banca Centrala de Date (BCD) sub formă de dări de seamă analitice şi statistice, liste, grafice, diagrame;
 • Colectarea și prelucrarea datelor în scopul elaborării unor rapoarte periodice, prestabilite;
 • Creare rapoarte noi, optimizarea rapoartelor existente;
 • Participarea activă la dezvoltarea soluțiilor actuale de prelucrare a datelor și raportare în scopul îmbunătățirii calității și timpilor de realizare a analizelor, prin utilizarea metodelor de statistică matematică, implementarea unor noi instrumente de colectare și analiză a datelor;
 • Automatizarea proceselor;
 • Dezvoltarea de soluții de analiză a datelor stocate în SIA112 (BigData);
 • Scripting în MS SQL, MySQL;
 • Crearea de rapoarte în Visual Studio și SAP Crystal Reports;
 • Efectuarea controlului și prelucrarea informației stocate în BCD a Serviciului 112;
 • Asigurarea controlului logic a informației, conform cerințelor actelor normative;

Condițiile pentru ocuparea funcției vacante:

 1. Cerințe de bază:
 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 •  Studii: universitare/post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale sau domeniilor conexe;
 • Cunoașterea obligatorie a limbii engleză cel puțin de înțelegere a documentației tehnice;
 • Dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
 • Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  2. Cunoștințe:
 • Gestionare a bazelor de date (MS-SQL, Oracle, PG-SQL etc.);
 • Cunoștințe avansate în lucrul cu baze de date SQL (T-SQL, PL/SQL) sau NoSQL;
 • Cunoștințe de Reporting Services;
 • Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
 • Atenție maximă la detalii și abilități analitice;
 • Este binevenită experiența în domeniul limbajelor OOP, cum ar fi С#, Java;
 1. Condiții:
 • Posibilitatea de a dezvolta abilitați de gestionare a soluțiilor de infrastructură critică și de importanță statală;
 • Posibilitate de a dezvolta cunoștințe în analiza masivelor de date(Big Data)
 • Oportunități bune pentru creșterea carierei și dezvoltarea profesională;
 • Condiții de lucru confortabile și o atmosferă de lucru plăcută;
 • Salariu competitiv, cu ajustare anuală;
 • Angajaților li se oferă sporuri pentru vechime în muncă, intensitate și calificare înaltă.

CV-ul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: hr@112.md, menționând postul pentru care aplică (Inginer de sistem în informatică – Specialist baze de date)