Posturi vacante

Context:

Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112 este persoană juridică, are statut de instituţie publică, misiunea căreia este asigurarea preluării, înregistrării, prelucrării apelurilor de urgenţă şi transmiterea solicitărilor de intervenţie procesate către serviciile specializate de urgenţă.

Responsabilități:

 • Recepţionarea, înregistrarea, localizarea apelurilor de urgență comunicate prin telefon, echipamentelor radio, dispozitivelor automate de alertă și alte mijloace;
 • Stabilirea circumstanţelor situaţiei de urgenţă;
 • Analizarea şi procesarea apelurilor de urgenţă şi transmiterea informaţiei către dispeceratele Serviciilor Situațiilor de Urgență (SSU), precum şi către autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora;
 • Recepţionarea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor privind evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor de la SSU.

Condițiile pentru ocuparea funcției vacante:

Cerințe de bază:
1.1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
1.2. Studii medii de specialitate;
1.3. Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat. Limba rusă/ găgăuză/ engleză va constitui un avantaj, precum și alte limbi de circulație internațională;
1.4. Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricţii legale de ocuparea funcţiei vacante;

Cunoștințe:
2.1. Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Internet;
2.2. Abilități excelente de vorbire și comunicare (scris și  vorbit);
2.3. Capacitate de analiză şi rezolvare a problemelor.

Condiții de muncă:
3.1 Salariu atractiv;
3.2 Angajare oficială;
3.3 Program de muncă în ture;
3.4 Pregătire profesională și instruiri;

Atitudini/comportamente:
– respect faţă de oameni, responsabilitate, diplomaţie, spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

CV-ul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: hr@112.md

 • Bibliografia concursului (studiu individual)
  Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112. 
 • Hotărârea Guvernului nr. 241 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112.
 • Hotărârea Guvernului nr. 242 din 03.03.2016  privind aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi Serviciile specializate de urgenţă.
 • Hotărârea Guvernului nr. 243 din  03.03.2016 privind crearea Instituţiei Publice „Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 244 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112.

Notă: Informaţia despre data şi ora interviului va fi adusă la cunoştinţă individual, fiecărui candidat admis.