Operatorii în telecomunicații au încheiat cu succes programul de instruire în managementul comunicării și relaționării în sfera de servire a populației

În perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018, operatorii în telecomunicații din cadrul Serviciului Național  Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au participat la un program complex de instruire și practică în domeniul managementului comunicării și relaționării în sfera de servire a populației.

Programul de instruire a durat optsprezece zile și este adresat echipelor Serviciului 112 care intră în contact direct cu oamenii și pentru care prevenirea, menținerea și satisfacerea necesităților apelanților reprezintă o prioritate.

(more…)

 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, echipa Serviciului 112 Vă adresează sincere felicitări și urări de bine.                                                           
Fie ca sărbătorile de iarnă să Vă aducă lumină în suflet și pace în gânduri. Să aveți parte de un An Nou plin de bucurie, prosperitate și realizări frumoase în tot ceea ce întreprindeți.

Cu acest prilej plin de bucurie și speranță Vă transmitem gânduri senine de sănătate și încredere în viitor.

La mulți ani!

 

 

Conducerea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 vine cu unele clarificări referitoare la lansarea Serviciului 112

Activitatea Serviciului 112 se desfăşoară în conformitate cu obiectivele trasate în Planul de acţiuni aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 241 din 3 martie 2016. Conform Planului de acțiuni, pentru anul 2018 sunt planificate etapele finale în definitivarea procesului de lansare a proiectului-pilot al Serviciului 112, și, anume, testarea sistemului informațional și de comunicații electronice al Serviciului 112 și darea în exploatare industrială a sistemului informațional și de comunicații electronice al Serviciului 112.

(more…)

Serviciul 112 ar putea fi lansat la sfârşitul anului 2018

Lansarea Serviciului 112 este planificată pentru finele anului 2018. Solicitat de IPN, Liviu Oboroc, director al Serviciului Naţional Unic pentru apelurile de urgenţă 112, a declarat că activitatea Serviciului 112 se desfăşoară în conformitate cu obiectivele trasate în Planul de acţiuni aprobat prin Hotărârea Guvernului.

(more…)

Sesiune de informare privind necesitățile speciale ale persoanelor cu dizabilități de auz

La sediul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a avut loc o sesiune de informare privind necesitățile speciale ale persoanelor cu dizabilități de auz din perspectiva Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 din Republica Moldova, organizată de Alianța Infonet, în colaborare cu Asociația Surzilor din Republica Moldova.

(more…)

Comunicat de presă

Progresele în crearea Serviciului unic integrat al apelurilor de urgență 112 au fost discutate în cadrul unei ședințe comune a conducerii Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerului Sănătății și Ministerului  Afacerilor Interne.

În cadrul ședinței, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a prezentat etapele parcurse în procesul de creare a Serviciului 112,  fiind puse în discuție mai multe aspecte privind arhitectura viitorului Sistem Informațional Automatizat 112, care să asigure interacțiunea eficientă dintre serviciile implicate în acest proces.

(more…)

Numărul unic de urgență 112

MTIC a elaborat proiectul Programului naţional de implementare a Serviciului de urgenţă naţional 112 în conformitate cu prevederile Legii nr. 174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă112, precum și ale Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007.

Utilizarea numărului unic european de apelare a serviciilor de urgenţă 112 reprezintă o necesitate și va permite organizarea adecvată și eficientă a serviciilor de urgență pe întreg teritoriul țării conform cerințelor Uniunii Europene. (more…)

Serviciul apelurilor de urgență 112 va fi implementat în Moldova, începând cu anul acesta

În Moldova va fi lansat serviciul unic al apelurilor de urgență de model european 112. Guvernul a susținut în ședința de miercuri, 17 februarie a.c., pachetul de proiecte prezentat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, care au ca scop crearea bazei legislativ-normative pentru instituirea serviciului.

Pachetul include Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea creării Instituţiei publice ,,Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”; Conceptul tehnic al sistemului informaţional automatizat al Serviciului; Programul naţional de implementare al Serviciului și Regulamentul Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile de urgenţă specializate. (more…)