Instruirea personalului Serviciului 112 cu privire la metodele şi procedeele de asigurare și protecție a datelor cu caracter personal

Instruirea personalului Serviciului 112 cu privire la metodele şi procedeele de asigurare și protecție a datelor cu caracter personal

Personalul Serviciului 112 a participat la cursul de instruire privind metodele şi procedeele de asigurare și protecție a datelor cu caracter personal, desfășurat de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.

Cursul de instruire a prezentat informații cu referire la domeniul protecției datelor cu caracter personal și a consolidat cunoștințele și deprinderile practice privind aplicarea actelor normative și cerințelor legislației din domeniu.

Aspectele abordate în curs au fost următoarele:
• Definirea noțiunilor generale aferente domeniului protecției datelor cu caracter personal;
• Drepturile subiecților de date cu caracter personal;
• Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal;
• Principii și temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate;
• Aspecte ce țin de Responsabilul cu protecția datelor;

Formarea profesională a personalului asigură dezvoltarea personalului cu un set de competențe și cunoștințe și reprezintă un domeniu de importanță majoră pentru implementarea planului de activitate al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.

Autoritatea publică are ca scop să organizeze și să desfășoare mai multe instruiri în anul 2024 atât pentru personalul din administrație, cât și pentru operatorii din Centrele de preluare a apelurilor de urgență 112, nr. 1, nr. 2.