Planul achizițiilor publice modificat și completat pentru anul 2020