Posturi vacante

Context:

Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112 este persoană juridică, are statut de instituţie publică, misiunea căreia este asigurarea preluării, înregistrării, prelucrării apelurilor de urgenţă şi transmiterea solicitărilor de intervenţie procesate către serviciile specializate de urgenţă.

Responsabilități: 

 • Formarea nucleului Băncii Centrale de Date (BCD) al Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112;
 • Examinarea, sistematizarea şi soluţionarea erorilor depistate în procesul de stocare a informaţiei în BCD;
 • Asigurarea controlului logic a informaţiei conform cerinţelor actelor normative;
 • Efectuarea controlului şi prelucrarea informaţiei parvenite în BCD a Serviciului 112;
 • Elaborarea clasificatoarelor noi şi susţinerea celor existente conform cerinţelor actelor normative şi documentaţiei tehnice;
 • Participarea la realizare şi asigurarea ulterioară a tehnologiei schimbului de date cu diferite structuri de stat, ce sunt deţinători ai resurselor informaţionale de stat;
 • Pregătirea şi eliberarea informaţiei din BCD sub formă de dări de seamă analitice şi statistice, liste, grafice, diagrame;
 • Formarea şi optimizarea mecanismelor de monitorizare a acţiunilor utilizatorilor;
 • Evidenţa păstrării şi restabilirii BCD şi a datelor de sistem.

 Condiţiile pentru ocuparea funcţiei vacante:

 Cerințe de bază:

 1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 2. Studii: universitare/ post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale și/sau securitatea informațională, inginerie;
 3. Cunoaşterea obligatorie a limbii române, rusă şi engleză;
 4. Experiență în domeniu minimum 2 ani;
 5. Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 6. Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 7. Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricţii legale de ocuparea funcţiei vacante;
 8. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

 Cunoştinţe:

 1. Administrarea bazelor de date (Oracle, MS-SQL, PG-SQL, Informix e.t.c.);
 2. Structured Query Language, optimizari a bazelor de date și scripturilor;
 3. Server OS(Unix/Linux, MS Windows Server);
 4. Limbaje de programare (Java, C#, C++), Application Testing;
 5. Experiență cu aplicații de gestionare a proiectelor software si control a versiunilor;
 6. Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
 7. Folosirea unui limbaj corect, civilizat și profesional în relațiile cu colegii;
 8. CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: hr@112.md, menționând postul pentru care aplică (Inginer de sistem în informatică).

Informaţia despre data şi ora interviului  adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la concurs.

 

Context:

Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112 este persoană juridică, are statut de instituţie publică, misiunea căreia este asigurarea preluării, înregistrării, prelucrării apelurilor de urgenţă şi transmiterea solicitărilor de intervenţie procesate către serviciile specializate de urgenţă.

Din momentul lansării operaţionale a Serviciului 112, toate apelurile de urgenţă în reţelele publice de comunicaţii electronice se vor realiza prin intermediul numărului unic 112.

Responsabilități:

 1.Recepţionarea, înregistrarea, localizarea apelurilor de urgență comunicate prin telefon, echipamentelor radio, dispozitivelor automate de alertă și alte mijloace;

2.Stabilirea circumstanţelor situaţiei de urgenţă;

3.Analizarea şi procesarea apelurilor de urgenţă şi transmiterea informaţiei către dispeceratele Serviciilor Situațiilor de Urgență (SSU), precum şi către autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora;

4.Recepţionarea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor privind evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor de la SSU;

 Condiţiile pentru ocuparea funcţiei vacante:

 Condiţii de bază:

1.Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

2.Studii medii de specialitate;

3.Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, a limbii ruse, limbii engleze și a altor limbi de circulație regională (găgăuză, bulgară, ucraineană) și internațională;

3.Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricţii legale de ocuparea funcţiei vacante;

Cunoştinţe:

1.Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Internet;

2.Abilități excelente de vorbire și comunicare (scris și vorbit);

3.Capacitate de analiză şi rezolvare a problemelor.

Condiții de muncă:

1.Salariu atractiv;

2.Angajare oficială;

3.Program de muncă în ture;

4.Pregătire profesională și instruiri;

 CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: hr@112.md, menţionând postul pentru care aplică (Operator la telecomunicații).

Informaţia despre data şi ora interviului va fi adusă la cunoştinţa individual fiecărui candidat admis la concurs.