Program de instruire în domeniul managementului operațional pentru personalul Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112

Program de instruire în domeniul managementului operațional pentru personalul Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112

În perioada 28 mai – 2 iunie 2018, s-a desfăşurat programul de instruire pentru personalul Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 în cadrul proiectului Agenției de Cooperarre Internațională pentru Dezvoltare – RoAid  Sprijin pentru instruirea sistemului unic de urgență 112 în Republica Moldova realizat cu sprijinul Ambasadei Suediei în Republica Moldova și Serviciul de Telecomunicații Speciale, România.

Participanţii au avut oportunitatea să se informeze cu privire la politicile și procedurile de management operațional.

Obiectivele prioritare urmărite în cadrul programului de instruire au fost următoarele:

  • Familizarizarea participanților cu procedurile de elaborare a politicilor;
  • Dezvoltraea abilităților de management al rezultatelor și al calității;
  • Dezvoltarea competenţelor de comunicare interinstituțională și interpersonală.

Metodele aplicate în cadrul trainingului au purtat un caracter practic (brainstorming, prezentări, lucru individual și de grup, studii de caz), iar cursanţii s-au implicat activ-participativ în procesul de formare.